loga projekt

Kontakt

   MCMS Warka Sp. z o. o.
   ul. Gośniewska 160
   05-660 Warka

   tel.         +48 48 667 43 58

   tel./fax   +48 48 667 21 66

   pl / eng  +48 505 431 705

   pl / eng  +48 502 179 550

   pl / rus   +48 883 088 677

   e-mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny pracy

Pon. - Pt. 7.00 - 15.00
   

Wyposażenie działu obróbki plastycznej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na wyposażenie działu obróbki plastycznej w nowe lub używane maszyny i urządzenia.

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie działu obróbki plastycznej (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Wyposażenie działu obróbki plastycznej (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - Wyposażenie działu obróbki plastycznej (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wyposażenie działu obróbki plastycznej (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o pochodzeniu używanego środka trwałego (*.pdf)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zakupie środka trwałego bez udziału środków finansowych pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 14/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia działu obróbki plastycznej wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

Metal-Trade.pl M.Adamowicz. S.Kaczmarek. A.Gładki Spółka Jawna
80-180 Janowo Gdańskie
ul. Jantarowa 24
NIP: 6040212964
REGON: 383440185
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 112 800,00 zł netto

Dostawa stanowiska do pomiaru drgań

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę układu do pomiaru drgań.

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 13 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 13 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 13 3.2.1/2020/P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 13/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę stanowiska do pomiaru drgań udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

Przedsiębiorstwo Cimat Sp. z o.o.
85-862 Bydgoszcz
ul. Bogdana Raczkowskiego 4
NIP: 5540309519
REGON: 008065944
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 61 419,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie działu obróbki plastycznej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę wyposażenia działu obróbki plastycznej.

Szacowanie wartości zamówienia - Wyposażenie działu obróbki plastycznej (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia - Stanowisko do pomiaru drgań

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawy stanowiska do pomiaru drgań.

Zapytanie szacunkowe - Stanowisko do pomiaru drgań (*.pdf)

Załącznik 1 - Formularz szacunkowy - Stanowisko do pomiaru drgań (*.pdf)

Zapytanie ofertowe na dostawę komponentów do budowy mechanizmu naprowadzania na rzędy

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy komponentów do budowy mechanizmu naprowadzania na rzędy. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - komponenty do budowy mechanizmu naprowadzania na rzędy (*.pdf)

Zapytanie ofertowe na dostawę komponentów do budowy mechanizmu naprowadzania na rzędy

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy komponentów do budowy mechanizmu naprowadzania na rzędy. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - komponenty do budowy mechanizmu naprowadzania na rzędy (*.pdf)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej w zakresie dostosowania maszyny rolniczej do obowiązujących norm UE

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi doradczej w zakresie dostosowania maszyny rolniczej do obowiązujących norm UE. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - usługi doradcze w zakresie dostosowania maszyny do norm UE (*.pdf)

 

Informacja o wynikach rozeznania rynku 

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na usługę doradczą w zakresie dostosowania maszyny rolniczej do obowiązujących norm UE wyłoniono usługodawcę.

Udzielono zamówienia dla:  

GM System Sp. z o.o.
51-162 Wrocław
ul. Długosza 2/6
NIP: 8951757959
REGON: 932699228
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 12 000,00 zł netto

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej w zakresie uruchomienia produkcji maszyn IPR wyposażonych w system TSDD

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi doradczej w zakresie uruchomienia produkcji maszyn IPR wyposażonych w system TSDD. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - usługi doradcze w zakresie uruchomienia produkcji maszyn IPR (*.pdf)

 

Informacja o wynikach rozeznania rynku 

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na usługę doradczą w zakresie uruchomienia produkcji maszyn IPR wyposażonych w system TSDD wyłoniono usługodawcę.

Udzielono zamówienia dla:  

GM System Sp. z o.o.
51-162 Wrocław
ul. Długosza 2/6
NIP: 8951757959
REGON: 932699228
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 31 000,00 zł netto

Dostawa Systemu do monitoringu linii technologicznych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę systemu do monitoringu linii technologicznych.

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 11 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 11 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 11 3.2.1/2020/P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 11/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę systemu monitoringu linii technologicznych wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

Alseba Sp. z o.o.
20-147 Lublin
ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 36
NIP: 9462637794
REGON: 061376396
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 96 537,00 zł netto

Dostawa wentylacji nawiewno-wywiewna

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym.

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 10 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 10 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 10 3.2.1/2020/P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 10/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na  wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

THERMO Marcin Janus
05-660 Warka
Lechanice 65
NIP: 7971851678
REGON: 141899190
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:  187 200,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę systemu monitoringu linii technologicznych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę systemu monitoringu linii technologicznych.

Zapytanie szacunkowe - System monitoringu (*.pdf)

Załącznik 1 - Formularz szacunkowy - System monitoringu (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym.

Zapytanie ofertowe nr 10 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej w zakresie zarządzania produkcją

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi doradczej w zakresie zarządzania produkcją. Zapytanie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją (*.pdf)

 

Informacja o wynikach rozeznania rynku 

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na usługę doradczą w zakresie zarządzania produkcją wyłoniono usługodawcę.

Udzielono zamówienia dla:  

4MZ Marcin Zagdański
Kolonia Promna 113
26-803 Promna
NIP: 7962466030
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 15 500,00 zł netto

Dostawa linii spawalniczej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii spawalniczej.

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 09 321 2020 P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 09 321 2020 P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 09 321 2020 P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 9/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę linii spawalniczej wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

ANIMIC Marcin Nowakowski
26-600 Radom
ul. Grzybowska 17 lok 19
NIP: 7961434683
REGON: 366372152
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 300 000,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę linii spawalniczej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii spawalniczej.

Zapytanie ofertowe nr 9 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Dostawa przecinarki plazmowej CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę przecinarki CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur.

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 8/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę przecinarki CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
59-220 Legnica
Pawicka 4C
NIP: 6912116818
REGON: 390747679
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 395 000,00 zł netto

Dostawa myjni automatycznej czyszczącej z obiegiem emulsji fosforyzującej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania proszkowego wraz z systemem odzysku farby.

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 7/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę myjni automatycznej czyszczącej z obiegiem emulsji fosforyzującej wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

MP-SYSTEM Paulina Cysak
86-120 Pruszcz
Głuszyce 6
NIP: 5591990237
REGON: 382278222
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 132 000,00 zł netto

Dostawa linii do lakierowania mokrego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania mokrego.

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 6/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę linii do lakierowania mokrego wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

POLMECH Sebastian Wójcik
24-414 Kielce
ul. Warszawska 286
NIP: 6572367354
REGON: 260201607
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 272 000,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę wyważarki z układem pomiarowym

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę przecinarki CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur.

Zapytanie ofertowe nr 8 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Dostawa linii do lakierowania proszkowego wraz z systemem odzysku farby

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania proszkowego wraz z systemem odzysku farby.

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 5/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę linii do lakierowania proszkowego z systemem odzysku farby wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

MP-SYSTEM Paulina Cysak
86-120 Pruszcz
Głuszyce 6
NIP: 5591990237
REGON: 382278222
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 355 000,00 zł netto

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com